Strona Oficjalna

Ślub kościelny zawierany w Irlandii

Uwaga!

Bardzo prosimy o staranne przygotowanie się do dokonania czynności związanych z załatwieniem spraw w irlandzkim Urzędzie Rejestracyjnym i uczynienie tego w terminie. Jednocześnie informujemy, że nie pośredniczymy w żaden sposób w załatwianiu spraw w Urzędzie, a jedynie służymy naszą pomocą w tym co jest związane z sakramentalnym wymiarem zawarcia małżeństwa.


Prosimy o kontakt z nami z wcześniejszym, niż cztery miesięcznym wyprzedzeniem, osoby które:

 • Były kiedykolwiek w jakimś związku małżeńskim (np. zawarły związek cywilny, który zakończył się rozwodem). Należy przedstawić stosowne dokumenty (np. wyrok sądu) wraz z tłumaczeniem na język angielski.
 • Planują zawarcie związku małżeńskiego z osobą która nie była ochrzczona, nie jest katolikiem, deklaruje się jako niewierząca.

Osoby chcące wziąć ślub w Irlandii powinny dokonać następujących czynności:

 • Narzeczeni powinni najpierw ustalić dokładną datę i miejsce zawarcia małżeństwa w Irlandii.
 • W terminie około czterech miesięcy przed planowaną datą ślubu zgłosić się do jednego z duszpasterzy na rozmowę w celu ustalenia szczegółów związanych z przygotowaniem wymaganych dokumentów.
 • Minimum 3 miesiące i jeden dzień przed planowaną datą ślubu należy zgłosić się do irlandzkiego Urzędu Rejestracyjnego (The General Register Office), by złożyć wniosek informujący o zamiarze zawarcia małżeństwa w Irlandii. We wniosku muszą być podane trzy ważne informacje: dokładna data ślubu, adres parafii w której będzie on udzielany oraz imię i nazwisko kapłana, który będzie błogosławił związek. Zgodnie z irlandzkim prawem małżeństwo może błogosławić jedynie kapłan będący zarejestrowany w specjalnym spisie księży, jako solemnister. Spis ten jest dostępny w Urzędzie Rejestracyjnym. Szczegóły na stronie: www.groireland.ie . Warto zaplanować wizytę w Urzędzie z wyprzedzeniem, gdyż zdarzały się nawet kilkutygodniowe kolejki.
 • W celu spisania protokołu przedmałżeńskiego każdy z narzeczonych powinien przedstawić następujące dokumenty:
 • świadectwo chrztu pobrane z parafii w której został udzielony sakrament chrztu. Zaleca się, żeby w metryce chrztu było zaznaczone, iż jest ona wystawiona w celu zawarcia małżeństwa kościelnego. świadectwo musi być aktualne, czyli wydane nie później niż 6 miesięcy przed planowaną datą zawarcia związku małżeńskiego.
 • świadectwo bierzmowania (nie jest konieczne, gdy fakt bierzmowania został potwierdzony w metryce chrztu).
 • kserokopia aktualnego dowodu osobistego lub paszportu.
 • Statement, czyli oświadczenie rodziców (ewentualnie rodzeństwa) podpisane w obecności księdza-świadka, informujące, że syn/córka (brat/siostra) jest stanu wolnego, czyli nigdy wcześniej nie zawarł (-a) sakramentalnego związku małżeńskiego (religijnego bądź cywilnego) i że nie ma żadnych przeszkód w zawarciu sakramentalnego związku małżeńskiego. (wzór dokumentu)
 • Letter of Freedom – dokument wystawiany przez proboszcza irlandzkiej parafii na terenie której przez ostatnie 6 miesięcy mieszkają narzeczeni.
 • świadectwo ukończenia kursu dla narzeczonych. Kurs można odbyć w Polsce bądź w Irlandii. W Dublinie nauki przedmałżeńskie w języku polskim odbywają się w naszym kościele (terminy kursów można znaleźć na stronie), a także w duszpasterstwie polskim przy parafii św. Audeona (14 High Street, Dublin 8). Można również uczestniczyć w irlandzkim kursie dla narzeczonych o którego ukończeniu świadczy specjalny certyfikat (szczegóły: www.dublin.accord.ie).

Uwaga Ponieważ kursy w naszym kościele odbywają się tylko kilka razy w roku, uczestnictwo w kursie należy zaplanować odpowiednio wcześniej.

Informacje dotyczące zawierania małżeństwa w Irlandii dostępne są również na stronie: www.gettingmarried.ie