Ważna informacja

Po dalszych konsultacjach w naszym kościele może podczas Mszy przebywać 90 osób. Dlatego też każdy, kto chciałby wziąć udział we Mszy Św. niedzielnej w języku polskim w naszym kościele, musi się zarejestrować przez maila na naszej stronie. Do kościoła wejdą tylko te osoby, których rejestracja zostanie potwierdzona. W zgłoszeniu proszę zaznaczyć, czy rejestracja odnosi się do Mszy o godz. 13.00, czy też o 19.00.

Jednocześnie informuję, że zapisy na każdą kolejną niedzielę będą rozpoczynały się w poniedziałek. Stan taki będzie się utrzymywał aż do zmiany decyzji biskupa.

Proszę jednocześnie, aby wszyscy, którzy zdecydują się zrezygnować z potwierdzonej obecności uprzedzili mnie o tym fakcie.

Cezary Binkiewicz OP