Wyznania św. Augustyna

Kolejne spotkanie z Wyznaniami św. Augustyna odbędzie się w środę 30 października w salce na dole (kontynuujemy księgę X).