Wyznania św. Augustyna

Kolejne spotkanie z Wyznaniami św. Augustyna odbędzie się w środę 18 września w salce na dole (czytamy dziewiąty rozdział).