Biuro Parafialne

Jesteśmy do dyspozycji w sprawach związanych z formalnościami: sakramenty chrztu, bierzmowania i małżeństwa oraz inne konieczne sprawy duszpasterskie. Obecnie, ze względu na sytuację związaną z epidemią COVID-19, konieczne jest indywidualne umówienie się na wizytę poprzez maila. Do biura parafialnego wchodzi się poprzez główne wejście do klasztoru od Dorset Street. Zapraszamy!

Uwaga!

Zgodnie z postanowieniem Kurii Archidiecezjalnej w Dublinie możemy pośredniczyć w załatwianiu formalności związanych z zawarciem małżeństwa w Polsce (protokół przedmałżeński) jedynie dla osób mieszkających na terenie diecezji dublińskiej.

Chrzest

Chrzest

KATECHEZY CHRZCIELNE DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH

Rodziców dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego a także rodziców chrzestnych zapraszamy do wzięcia udziału w katechezie chrzcielnej będącej przygotowaniem do bardziej świadomego uczestnictwa w liturgii sakramentu. Katechezy odbywają się w II niedzielę każdego miesiąca o godz. 12.00 (w kaplicy św. Katarzyny Dorset Street). Należy przynajmniej dzień wcześniej potwierdzić mailowo swoje uczestnictwo w spotkaniu ([email protected]). W katechezie mogą wziąć udział także osoby, które będą uczestniczyły w sakramencie chrztu świętego w Polsce jako rodzice lub rodzice chrzestni i chcą odbyć stosowne przygotowanie w Irlandii.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem „Prawo kanoniczne o chrzcie świętym“, zamieszczonym pod adresem: http://www.archpoznan.org.pl/serwis/artykuly/2002/1/chrzest.htm Znajdziemy w nim odpowiedzi na następujące pytania:

Jakie wymogi stawia Kościół przed proszącymi o chrzest dziecka i duszpasterzami odpowiedzialnymi za udzielenie tego sakramentu?
Czy każde dziecko może być ochrzczone? Co jest niezbędne do ważności chrztu?
Czy każde dziecko może być ochrzczone? Czego się wymaga do godziwości chrztu?
Czego wymaga się od dorosłych, którzy chcieliby przyjąć sakrament chrztu św.?
Kto ma prawo udzielać chrztu i jak postępujemy w niebezpieczeństwie śmierci?
Kiedy i gdzie powinno się udzielać chrztu?
Czym i jak należy udzielać chrztu?
Co to jest chrzest warunkowy i komu się go udziela?
Na czym polega uczestnictwo rodziców w ceremonii chrztu ich dziecka?
Czym się kierować przy wyborze imienia?
Po co wybieramy chrzestnych i czy każdy może nim zostać?
Dlaczego fakt chrztu we własnym kościele parafialnym ułatwia życie w przyszłości? Obowiązek zapisania chrztu św. w Księdze ochrzczonych.
Czy w jakiś przypadkach dokonuje się zmian nazwisk w Księdze ochrzczonych?
Co zrobić, jeśli ktoś ma pewność, że był ochrzczony, ale nie może tego udowodnić, ponieważ Księga ochrzczonych, w której fakt ten był odnotowany, zaginęła?
Czym jest chrzest w rozumieniu prawa kanonicznego i co on nam daje?

CHRZEST

Sakrament chrztu świętego udzielany jest dzieciom zasadniczo w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godz. 13.00, z wyjątkiem okresu Adwentu i Wielkiego Postu. Inne terminy są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu.

Rodzice chcący ochrzcić dziecko powinni przynajmniej na trzy tygodnie przed planowaną datą chrztu zgłosić się do jednego z duszpasterzy. Należy wypełnić wtedy odpowiedni formularz i dołączyć do niego kopię aktu urodzenia dziecka.

Zgodnie z tradycją i prawem Kościoła katolickiego, chrzest jest udzielany dziecku, kiedy o to prosi przynajmniej jedno z rodziców oraz istnieje uzasadniona nadzieja, że będzie ono wychowane w wierze katolickiej – prosząc o chrzest tym samym rodzice zobowiązują się do wychowywania swojego dziecka w wierze Kościoła katolickiego.

RODZICE CHRZESTNI

Rodzice chrzestni, z racji zadania jakie zobowiązują się przyjąć na siebie, muszą mieć ukończony 16 rok życia, przyjąć wcześniej wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia), móc bez przeszkód przystępować do sakramentów świętych.

Rodzicem chrzestnym nie może być np. osoba żyjąca w związku niesakramentalnym lub odrzucająca naukę Kościoła.

Bierzmowanie

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania jest udzielany w naszym duszpasterstwie polskim raz w roku.

Zapisy na następne spotkania przygotowujące do przyjęcia sakramentu będą ogłoszone na naszej stronie.

Zapraszamy.

Ślub kościelny osób mieszkających w Irlandii zawierany w Polsce

Ślub kościelny osób mieszkających w Irlandii zawierany w Polsce

Uwaga! Ponieważ przygotowywanie dokumentów zarówno u nas w parafii jak i w kurii diecezjalnej zabiera sporo czasu, przygotowania do ślubu należy zacząć odpowiednio wcześniej. Prosimy więc o dokładne zapoznanie się z zawartymi tutaj informacjami i zwrócenie szczególnej uwagi na podane niżej terminy (zgłoszenie się do któregoś z Ojców, spisanie protokołu przedmałżeńskiego) aby uniknąć niepotrzebnego pośpiechu w załatwianiu potrzebnych dokumentów.

Prosimy o kontakt z nami z wcześniejszym, niż cztery miesięcznym wyprzedzeniem, osoby które:

Były kiedykolwiek w jakimś związku małżeńskim (np. zawarły związek cywilny, który zakończył się rozwodem). Należy przedstawić stosowne dokumenty (np. wyrok sądu) wraz z tłumaczeniem na język angielski.
Planują zawarcie związku małżeńskiego z osobą która nie była ochrzczona, nie jest katolikiem, deklaruje się jako osoba niewierząca.

Zgodnie z postanowieniem Kurii Archidiecezjalnej w Dublinie możemy pośredniczyć w dokonywaniu formalności związanych z zawarciem małżeństwa w Polsce (protokół przedmałżeński) jedynie dla osób mieszkających na terenie diecezji dublińskiej.

Osoby mieszkające ponad pół roku na terenie Irlandii, a chcące wziąć ślub w Polsce, mogą dokonać koniecznych formalności na miejscu. Co należy zrobić? – Narzeczeni powinni najpierw ustalić dokładną datę i miejsce zawarcia małżeństwa w Polsce (należy znać dokładny adres parafii w której odbędzie się ślub oraz imię i nazwisko jej proboszcza). – Około cztery miesiące przed planowaną datą ślubu należy zgłosić jednemu z ojców duszpasterzy chęć przygotowania w naszej parafii wymaganych dokumentów (spisania protokołu małżeńskiego) oraz umówić się w tym celu na spotkanie. Uwaga! Protokół przedmałżeński powinien zostać spisany około siedmiu tygodni przed planowaną datą ślubu.

W celu spisania protokołu przedmałżeńskiego każdy z narzeczonych powinien przedstawić następujące dokumenty:
świadectwo chrztu pobrane z parafii w której został udzielony sakrament chrztu. Zaleca się, żeby w metryce chrztu było zaznaczone, iż jest ona wystawiona w celu zawarcia małżeństwa kościelnego. świadectwo musi być aktualne, czyli wydane nie póĽniej niż 6 miesięcy przed planowaną datą zawarcia małżeństwa.
świadectwo bierzmowania (nie jest konieczne, gdy fakt bierzmowania został potwierdzony w metryce chrztu).
kserokopia aktualnego dowodu osobistego lub paszportu.
Statement, czyli oświadczenie rodziców (ewentualnie rodzeństwa) podpisane w obecności księdza-świadka, informujące, że syn/córka (brat/siostra) jest stanu wolnego, czyli nigdy wcześniej nie zawarł (-a) związku małżeńskiego (religijnego bądź cywilnego) i że nie ma żadnych przeszkód w zawarciu sakramentalnego związku małżeńskiego. (wzór dokumentu)
Letter of Freedom – dokument wystawiany przez proboszcza irlandzkiej parafii na terenie której przez ostatnie 6 miesięcy mieszkają narzeczeni.
Świadectwo ukończenia kursu dla narzeczonych. Kurs można odbyć w Polsce bądź w Irlandii. W Dublinie nauki przedmałżeńskie w języku polskim odbywają się w naszym kościele (terminy kursów można znaleĽć na stronie), a także w duszpasterstwie polskim przy parafii św. Audeona (14 High Street, Dublin 8). Można również uczestniczyć w irlandzkim kursie dla narzeczonych o którego ukończeniu świadczy specjalny certyfikat (szczegóły: http://www.accord.ie).

Uwaga! Ponieważ kursy przedmałżeńskie organizowane w Dublinie mają miejsce tylko kilka razy w roku, uczestnictwo w kursie należy zaplanować odpowiednio wcześniej, gdyż to właśnie fakt nieodbycia kursu stoi na drodze szybkiemu załatwieniu wszelkich formalności.

Zgromadzone dokumenty są podstawą do sporządzenia protokołu przedmałżeńskiego. Są one następnie, za pośrednictwem Kurii Arcybiskupiej w Dublinie, przesyłane do parafii w której zostanie zawarte małżeństwo (licencja).

Ponieważ małżeństwo zawarte w Polsce będzie małżeństwem konkordatowym, czyli będzie miało również skutki cywilne, stąd nupturienci mają obowiązek wcześniejszego zgłoszenia się do Urzędu Stanu Cywilnego (właściwego dla miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych) i pobrania od kierownika USC w trzech egzemplarzach „Zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa”. Należy je przedstawić proboszczowi parafii w której będzie udzielany ślub. „Zaświadczenie” z USC jest ważne trzy miesiące od dnia wystawienia. Nie można załatwiać w kancelarii parafialnej formalności związanych z małżeństwem konkordatowym, jeżeli termin ważności zaświadczenia już upłynął.

Ślub kościelny osób mieszkających w Irlandii zawierany w Irlandii

Ślub kościelny osób mieszkających w Irlandii zawierany w Irlandii

Uwaga!

Bardzo prosimy o staranne przygotowanie się do dokonania czynności związanych z załatwieniem spraw w irlandzkim Urzędzie Rejestracyjnym i uczynienie tego w terminie. Jednocześnie informujemy, że nie pośredniczymy w żaden sposób w załatwianiu spraw w Urzędzie, a jedynie służymy naszą pomocą w tym co jest związane z sakramentalnym wymiarem zawarcia małżeństwa.

Prosimy o kontakt z nami z wcześniejszym, niż cztery miesięcznym wyprzedzeniem, osoby które:

 • Były kiedykolwiek w jakimś związku małżeńskim (np. zawarły związek cywilny, który zakończył się rozwodem). Należy przedstawić stosowne dokumenty (np. wyrok sądu) wraz z tłumaczeniem na język angielski.
 • Planują zawarcie związku małżeńskiego z osobą która nie była ochrzczona, nie jest katolikiem, deklaruje się jako niewierząca.

Osoby chcące wziąć ślub w Irlandii powinny dokonać następujących czynności:

 • Narzeczeni powinni najpierw ustalić dokładną datę i miejsce zawarcia małżeństwa w Irlandii.
 • W terminie około czterech miesięcy przed planowaną datą ślubu zgłosić się do jednego z duszpasterzy na rozmowę w celu ustalenia szczegółów związanych z przygotowaniem wymaganych dokumentów.
 • Minimum 3 miesiące i jeden dzień przed planowaną datą ślubu należy zgłosić się do irlandzkiego Urzędu Rejestracyjnego (The General Register Office), by złożyć wniosek informujący o zamiarze zawarcia małżeństwa w Irlandii. We wniosku muszą być podane trzy ważne informacje: dokładna data ślubu, adres parafii w której będzie on udzielany oraz imię i nazwisko kapłana, który będzie błogosławił związek. Zgodnie z irlandzkim prawem małżeństwo może błogosławić jedynie kapłan będący zarejestrowany w specjalnym spisie księży, jako solemnister. Spis ten jest dostępny w Urzędzie Rejestracyjnym. Szczegóły na stronie: www.groireland.ie . Warto zaplanować wizytę w Urzędzie z wyprzedzeniem, gdyż zdarzały się nawet kilkutygodniowe kolejki.
 • W celu spisania protokołu przedmałżeńskiego każdy z narzeczonych powinien przedstawić następujące dokumenty:
 • świadectwo chrztu pobrane z parafii w której został udzielony sakrament chrztu. Zaleca się, żeby w metryce chrztu było zaznaczone, iż jest ona wystawiona w celu zawarcia małżeństwa kościelnego. świadectwo musi być aktualne, czyli wydane nie później niż 6 miesięcy przed planowaną datą zawarcia związku małżeńskiego.
 • świadectwo bierzmowania (nie jest konieczne, gdy fakt bierzmowania został potwierdzony w metryce chrztu).
 • kserokopia aktualnego dowodu osobistego lub paszportu.
 • Statement, czyli oświadczenie rodziców (ewentualnie rodzeństwa) podpisane w obecności księdza-świadka, informujące, że syn/córka (brat/siostra) jest stanu wolnego, czyli nigdy wcześniej nie zawarł (-a) sakramentalnego związku małżeńskiego (religijnego bądź cywilnego) i że nie ma żadnych przeszkód w zawarciu sakramentalnego związku małżeńskiego. (wzór dokumentu)
 • Letter of Freedom – dokument wystawiany przez proboszcza irlandzkiej parafii na terenie której przez ostatnie 6 miesięcy mieszkają narzeczeni.
 • świadectwo ukończenia kursu dla narzeczonych. Kurs można odbyć w Polsce bądź w Irlandii. W Dublinie nauki przedmałżeńskie w języku polskim odbywają się w naszym kościele (terminy kursów można znaleźć na stronie), a także w duszpasterstwie polskim przy parafii św. Audeona (14 High Street, Dublin 8). Można również uczestniczyć w irlandzkim kursie dla narzeczonych o którego ukończeniu świadczy specjalny certyfikat (szczegóły: www.dublin.accord.ie).

Uwaga Ponieważ kursy w naszym kościele odbywają się tylko kilka razy w roku, uczestnictwo w kursie należy zaplanować odpowiednio wcześniej.

Informacje dotyczące zawierania małżeństwa w Irlandii dostępne są również na stronie:www.gettingmarried.ie