Biuro Parafialne

Jesteśmy do dyspozycji w sprawach związanych z formalnościami: sakramenty chrztu, bierzmowania i małżeństwa oraz inne konieczne sprawy duszpasterskie. Obecnie, ze względu na sytuację związaną z epidemią COVID-19, konieczne jest indywidualne umówienie się na wizytę poprzez maila. Do biura parafialnego wchodzi się poprzez główne wejście do klasztoru od Dorset Street. Zapraszamy!

Uwaga!

Zgodnie z postanowieniem Kurii Archidiecezjalnej w Dublinie możemy pośredniczyć w załatwianiu formalności związanych z zawarciem małżeństwa w Polsce (protokół przedmałżeński) jedynie dla osób mieszkających na terenie diecezji dublińskiej.

Chrzest

Sakrament chrztu świętego udzielany jest dzieciom zasadniczo w drugą i czwartą niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godz. 13.00 (poza okresem Wielkiego Postu). Inne terminy są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu.

Rodzice chcący ochrzcić dziecko powinni przynajmniej na trzy tygodnie przed planowaną datą chrztu zgłosić się do duszpasterza. Należy wypełnić wtedy odpowiedni formularz i dołączyć do niego kopię aktu urodzenia dziecka.

Zgodnie z tradycją i prawem Kościoła katolickiego, chrzest jest udzielany dziecku, kiedy o to prosi przynajmniej jedno z rodziców oraz istnieje uzasadniona nadzieja, że będzie ono wychowane w wierze katolickiej – prosząc o chrzest tym samym rodzice zobowiązują się do wychowywania swojego dziecka w wierze Kościoła katolickiego.

RODZICE CHRZESTNI

Rodzice chrzestni, z racji zadania jakie zobowiązują się przyjąć na siebie, muszą mieć ukończony 16 rok życia, przyjąć wcześniej wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia) oraz móc bez przeszkód przystępować do sakramentów świętych.

Rodzicem chrzestnym nie może być np. osoba żyjąca w związku niesakramentalnym lub odrzucająca naukę Kościoła.